Bologis - bohumínská logistická
společnost, s. r. o.

Poradenství pro přepravu dle předpisů ADR a RID, IMDG CODE a IATA DGR


Poskytování služeb bezpečnostního poradce dle předpisů ADR a RID: BOLOGIS - bohumínská logistická společnost, s.r.o. poskytuje odborné poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici dle předpisu ADR, po železnici dle předpisu RID, služby bezpečnostního poradce dle ADR a RID, poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí po moři dle předpisu IMDG Code a v letecké přepravě dle předpisu IATA DGR.

Hledáte poradce dle předpisů ADR a RID?

  • Nevíte, zda má Vaše firma zákonnou povinnost jmenovat bezpečnostního poradce dle předpisů ADR a RID?
  • Nevíte, jak správně postupovat při příjmu, odesílání či dopravě nebezpečných věcí po silnici a železnici?
  • Nevíte, zda látky, které přijímáte nebo dopravujete či odesíláte, patří mezi nebezpečné věci dle předpisů ADR a RID? Máte jistotu, že používáte předepsané obaly? Nejste si jisti, zda nebezpečné odpady, které odesíláte nebo dopravujete, podléhají režimu ADR nebo RID?
  • Chcete znát podmínky, za jakých je možné se zcela vyhnout povinnosti jmenovat bezpečnostního poradce?
  • Potřebujete poradit se zařazením nebezpečných látek do příslušných tříd, UN čísel a obalových skupin?
  • Chcete vědět, jak by bylo ve vaší firmě finančně, organizačně a administrativně náročné vytvořit předpoklady pro plnění všech legislativních požadavků předpisů ADR a RID?
  • Chcete se vyhnout riziku sankcí a postihů za nedodržování zákonných požadavků vyplývajících z předpisů ADR a RID?
  • Potřebujete poradit při nakládce, odesílání či dopravě námořního kontejneru?
  • Potřebujete poradit, jak postupovat při odesílání leteckých zásilek obsahujících nebezpečné věci?
  • Hledáte kvalitní služby zkušených odborníků?

Kontaktujte bezpečnostního poradce ADR a RID!