Bologis - bohumínská logistická
společnost, s. r. o.

O společnosti

Bezpečnostní poradenství ADR / RID

BOLOGIS - bohumínská logistická společnost, s.r.o., poskytující bezpečnostní poradenství, byla založena v roce 2006. Pracovníci této společnosti v předchozích letech vykonávali funkci bezpečnostních poradců pro ADR/RID v řadě významných firem, a to pod hlavičkou Bochemie, s.r.o. Bohumín.  Hlavní činností firmy je poradenství při přepravě nebezpečných věcí po silnici (dle ADR), po železnici (dle RID), a s tím související výkon funkce externího bezpečnostního poradce. Poskytuje také poradenské služby v oblasti přeprav nebezpečných věcí po moři - dle předpisu IMDG Code a v oblasti letecké přepravy – dle předpisu IATA DGR.

Pracovníci firmy Bologis získali v roce 2002 - jako jedni z prvních v České republice - Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro silniční a železniční přepravu nebezpečných věcí. Disponují vzděláním v oboru chemie, dopravy a dlouholetými zkušenostmi v oblasti podnikové logistiky. Jako jedni z mála bezpečnostních poradců v ČR mají z předchozího zaměstnaneckého poměru vlastní praktické zkušenosti s realizací výše citovaných předpisů v podmínkách odesilatelů, dopravců, příjemců, baličů, plničů, vykládců i nakládců nebezpečných věcí.

V současné době firma poskytuje poradenskou činnost celé řadě firem v ČR v různých oborech podnikání. Mezi její klienty patří např. dopravní firmy, firmy z oblasti hutnictví a zpracování železa, zdravotnická zařízení, gumárenské podniky, firmy produkující tzv. stavební chemii i farmaceutické produkty, zemědělské podniky, výrobci barev, obchodní firmy, výrobci dopravních prostředků, městské obslužné podniky, prodejci a distributoři pohonných hmot, energetické firmy, odpadové firmy a pod..