Školení tzv. ostatních osob

Předpisy pro přepravu nebezpečných věcí ve všech druzích přeprav (silniční, železniční, letecká, námořní) stanovují povinné proškolení personálu. Podrobnosti o školeních týkajících se dopravy po silnici a železnici jsou uvedeny níže, informace o školeních pro námořní a leteckou přepravu naleznete na Poradenství v námořní a letecké přepravě.

Předpisy ADR a RID nařizují, aby ve firmách, které buď přijímají nebo dopravují nebo odesílají nebezpečné věci, byli všichni pracovníci, jejichž pracovní povinnosti se týkají této přepravy nebezpečných věcí, vyškoleni o těchto předpisech podle své odpovědnosti a pracovní náplně.

Pracovníci musejí být vyškoleni předepsanou formou PŘED převzetím odpovědností. V případě, že pracovník vykonává činnosti, pro které doposud školen nebyl, smí je vykonávat pouze pod dohledem vyškolené osoby.

Školení je strukturováno jako všeobecné bezpečnostní školení, kdy musejí být pracovníci seznámeni s všeobecnými ustanoveními předpisů o přepravě nebezpečných věcí, dále jako specifické školení o konkrétních ustanoveních předpisů s ohledem na povinnosti a odpovědnosti pracovníků a s  ohledem na navazující druhy přeprav a konečně také jako bezpečnostní školení, které obsahuje rizika a nebezpečí, které představují nebezpečné věci a seznámení s bezpečnou manipulací a nouzovými postupy. Specifické školení dle předpisu RID je navíc strukturováno pro 3 kategorie zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení.

Obsahem školení jsou také specifická ustanovení proti zneužití vybraných tzv. vysoce rizikových nebezpečných věcí. Školení musí být obnovováno s ohledem na změny v předpisech, tedy zpravidla co 2 roky.

Záznamy o školeních musejí být uchovávány zaměstnavatelem a musejí být na požádání předloženy kontrolním orgánům. Jestliže školení pracovníků nebylo provedeno nebo chybí záznamy o školení, jsou tyto nedostatky ze strany kontrolních orgánu sankcionovány, a to i s ohledem na počet neproškolených osob.

Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí balených v omezených množstvích.

POZOR! UVEDENÁ ŠKOLENÍ MUSÍ ABSOLVOVAT I ZAMĚSTNANCI FIREM, KTERÉ PŘIJÍMAJÍ NEBO DOPRAVUJI NEBO ODESÍLAJÍ NEBEZPEČNÉ VĚCI BALENÉ V TZV. OMEZENÝCH MNOŽSTVÍCH!

V praxi to znamená, že například firma, která je jen příjemcem nebo odesilatelem či dopravcem jakékoli látky ve sprayi, musí zajistit výše uvedené školení svých zaměstnanců. Stejně tak příjemci nebo odesílatelé či dopravci drobných drogistických nebezpečných položek, barev, ředidel a podobně.

Právě se nacházíte: BOLOGIS - bohumínská logistická společnost s.r.o. > Školení tzv. ostatních osob
Profil společnosti

Firma poskytuje odborné poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici dle předpisu ADR, po železnici dle předpisu RID, služby bezpečnostního poradce ADR/RID, poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí po moři dle předpisu IMDG Code, v letecké přepravě dle předpisu IATA DGR, poradenství v dopravě a logistice. více

Aktuality
 • Spuštěna nová verze prezentaceFirma Bologis – bohumínská logistická společnost, s.r.o. zajišťující bezpečnostní poradenství dle předpisů ADR/RID pro Vás spustila novou...
Všechny aktuality
Anketa
Používáte služeb bezpečnostního poradce dle předpisů ADR a RID?
 • 50 50% Ano  
 • 30 30% Ne  
 • 3 3%  
 • 2 2%  
 • 3 3%  
 • 3 3%  
 • 2 2%  
 • 3 3%  
 • 2 2%  
 • 2 2%  
Celkem hlasů: 4265Kontaktujte poradce

+420 596 092 479
+420 724 100 914
info@bologis.cz
Krátká 775,
735 81 Bohumín

Bezpečnostní poradce ADR/RID
 • Nevíte, zda má Vaše firma zákonnou povinnost jmenovat bezpečnostního poradce dle předpisů ADR a RID?
 • Nevíte, jak správně postupovat při příjmu, odesílání či dopravě nebezpečných věcí po silnici a železnici?
 • Nevíte, zda látky, které přijímáte nebo dopravujete či odesíláte, patří mezi nebezpečné věci dle předpisů ADR a RID? Máte jistotu, že používáte předepsané obaly? Nejste si jisti, zda nebezpečné odpady, které odesíláte nebo dopravujete, podléhají režimu ADR nebo RID?
 • Chcete znát podmínky, za jakých je možné se zcela vyhnout povinnosti jmenovat bezpečnostního poradce?
 • Potřebujete poradit se zařazením nebezpečných látek do příslušných tříd, UN čísel a obalových skupin?
 • Chcete vědět, jak by bylo ve vaší firmě finančně, organizačně a administrativně náročné vytvořit předpoklady pro plnění všech legislativních požadavků předpisů ADR a RID?
Poradenství ADR/RID

"Víte jistě, že neporušujete zákon?Jsme tady pro Vás!"
Kvalita poradenské činnosti firmy Bologis je garantována Komorou bezpečnostních poradců České republiky!