Poradenství v námořní a letecké přepravě

Institut bezpečnostního poradce není – na rozdíl od silniční a železniční přepravy – v námořní a letecké přepravě ustanoven. Předpis pro námořní přepravu nebezpečných věcí (tzv. IMDG CODE – International Maritime Dangerous Goods Code) a předpis pro leteckou přepravu nebezpečných věcí (tzv. IATA-DGR – International Air Transport Association-Dangerous goods Regulations) jsou však všechny firmy i v České republice, kterých se příjem nebo doprava nebo odesílání nebezpečných věcí po moři a letadlem týká, povinny bezpodmínečně dodržovat.

Mnoho firem nemá o této skutečnosti mnohdy ani ponětí a zpravidla se o těchto svých zákonných povinnostech dovídá až v okamžiku, kdy nastane při přepravě jimi odesílaných nebo přijímaných nebezpečných věcí po moři nebo letadlem nějaký problém. Poradit může pouze poradce-odborník, který se přepravou nebezpečných věcí v námořní a letecké přepravě zabývá a pracuje s aktuálním vydáním obou předpisů, které získal v zahraničí, neboť v České republice tyto předpisy nevycházejí. Námořní předpis je aktualizován každé 2 roky, letecký předpis každý rok.

Firma Bologis disponuje odborníky na námořní i leteckou přepravu nebezpečných věcí, kteří byli certifikováni v zahraničí,  a dokáže Vám poradit, jak zásilku připravit pro odeslání a jakými dokumenty ji vybavit, případně co je nutné požadovat od Vašeho dodavatele, abyste neměli problém s přijetím zásilky.

Z praxe jsou nám známy mnohé případy, kdy zásilka od dodavatele nesplňuje všechny předepsané požadavky, je tudíž zablokována na letišti nebo v přístavu a dokud nebude sjednána náprava, nebude uvolněna k příjemci. Pomineme-li obchodní nebo jiný problém vzniklý nedodáním zásilky včas, vznikají zde zejména hrozby vícenákladů na např. přebalení, přeznačení obalů, překládku, skladování, chemickou analýzu a podobně. Vzhledem k sazbám za takovéto služby v přístavech a na letištích mohou sankce a poplatky dosáhnou značné výše.

Námořní a letecké předpisy - školení zaměstnanců

POZOR! DLE NÁMOŘNÍCH A LETECKÝCH PŘEDPISŮ PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ MUSÍ MÍT FIRMA, PODÁVAJÍCÍ NEBEZPEČNÉ VĚCI K PŘEPRAVĚ (ODESILATEL), SPECIÁLNĚ PROŠKOLENÉ PRACOVNÍKY! NEEXISTENCE ŠKOLENÍ MŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM SANKCÍ ZE STRANY KONTROLNÍCH ORGÁNŮ.

Právě se nacházíte: BOLOGIS - bohumínská logistická společnost s.r.o. > Poradenství v námořní a letecké přepravě
Profil společnosti

Firma poskytuje odborné poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici dle předpisu ADR, po železnici dle předpisu RID, služby bezpečnostního poradce ADR/RID, poradenství v oblasti přepravy nebezpečných věcí po moři dle předpisu IMDG Code, v letecké přepravě dle předpisu IATA DGR, poradenství v dopravě a logistice. více

Aktuality
 • Spuštěna nová verze prezentaceFirma Bologis – bohumínská logistická společnost, s.r.o. zajišťující bezpečnostní poradenství dle předpisů ADR/RID pro Vás spustila novou...
Všechny aktuality
Anketa
Používáte služeb bezpečnostního poradce dle předpisů ADR a RID?
 • 50 50% Ano  
 • 30 30% Ne  
 • 3 3%  
 • 2 2%  
 • 3 3%  
 • 3 3%  
 • 2 2%  
 • 3 3%  
 • 2 2%  
 • 2 2%  
Celkem hlasů: 4264Kontaktujte poradce

+420 596 092 479
+420 724 100 914
info@bologis.cz
Krátká 775,
735 81 Bohumín

Bezpečnostní poradce ADR/RID
 • Nevíte, zda má Vaše firma zákonnou povinnost jmenovat bezpečnostního poradce dle předpisů ADR a RID?
 • Nevíte, jak správně postupovat při příjmu, odesílání či dopravě nebezpečných věcí po silnici a železnici?
 • Nevíte, zda látky, které přijímáte nebo dopravujete či odesíláte, patří mezi nebezpečné věci dle předpisů ADR a RID? Máte jistotu, že používáte předepsané obaly? Nejste si jisti, zda nebezpečné odpady, které odesíláte nebo dopravujete, podléhají režimu ADR nebo RID?
 • Chcete znát podmínky, za jakých je možné se zcela vyhnout povinnosti jmenovat bezpečnostního poradce?
 • Potřebujete poradit se zařazením nebezpečných látek do příslušných tříd, UN čísel a obalových skupin?
 • Chcete vědět, jak by bylo ve vaší firmě finančně, organizačně a administrativně náročné vytvořit předpoklady pro plnění všech legislativních požadavků předpisů ADR a RID?
Poradenství ADR/RID

"Víte jistě, že neporušujete zákon?Jsme tady pro Vás!"
Kvalita poradenské činnosti firmy Bologis je garantována Komorou bezpečnostních poradců České republiky!